ΕΤΑΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η γνώση και  η εμπειρία της πολύχρονης παρουσίας  της εταιρίας ΚΩΤΟΥΛΑΣ ENERGY S.A στο χώρο της εμπορίας υγρών καυσίμων , οδήγησε το 2014  τον Μάριο και την Αικατερίνη Κωτούλα στη ίδρυση  της εταιρίας  THESSALYGAS I.K.E  η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και διανομής υγραερίου (LPG) για βιομηχανική και εμπορική χρήση και καλύπτει γεωγραφικά  15 νoμούς με όραμα  πάντα  να  είναι η εταιρία τους  η πρώτη επιλογή του πελάτη  στην αγορά  του υγραερίου  ικανοποιώντας τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες του  μέσα από την ανάπτυξη και παροχή  διαφοροποιημένων αξιόπιστων και πρωτοποριακών υπηρεσιών.

Η  εταιρία υλοποίησε την τελευταία τριετία ένα  μεγάλου μεγέθους επενδυτικό πρόγραμμα σε ιδιόκτητο χώρο , προσφέροντας  σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία ,το οποίο περιελάβανε την κατασκευή  αποθηκευτικών χώρων , δεξαμενών υγραερίου συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 300.Μ3, την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων 300τμ. για  εμφιαλωτήριο υγραερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση,την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεών για γραφεία και στέγαση της διοικητικής υπηρεσίας.

Η πολύ καλή πορεία της εταιρίας μέχρι σήμερα  οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος στο ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την εταιρεία. Μέσα από συνεχή εκπαίδευση, διασφάλιση πολύ καλών συνθηκών εργασίας, και σημαντικές παροχές η εταιρεία προσπαθεί να αναπτύξει τους εργαζομένους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ώστε να συμβάλλουν στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της.